Välkommen till mentorskapsprojektet ADASTRA Uppsala

Projektet syftar till att ge kvinnliga juriststudenter en värdefull inblick i juristyrket, vilket  behövs då utbildningen idag saknar inslag av obligatorisk praktik. Genom att erbjuda varje  medlem en mentor hoppas vi kunna minska den klyfta som annars kan uppstå mellan studier och det kommande arbetslivet.  ADASTRA anordnar även föreläsningar, studiebesök och middagar. Förhoppningen med dessa aktiviteter är att skapa ett kontaktnät mellan såväl medlemmar och mentorer,  som medlemmar emellan.

ADASTRA Uppsalas styrelse, som idag består av fyra juriststudenter vid Uppsala universitet, har medvetet valt att bedriva projektet med enbart ca. 30 mentorer. Ambitionen med att driva projektet i en mindre skala är att stärka kontakterna mellan alla parter och därigenom erbjuda en mer personlig upplevelse av projektet i dess helhet. 

Läs mer om vår verksamhet under aktuellt och kontakta oss gärna på info@adastrauppsala.se om ni har ytterligare frågor om vår verksamhet! 

ADASTRA Uppsalas stadgar och projektbeskrivning finns här